De Adventkerk is een christelijke geloofsgemeenschap. Wij geloven dat God ons liefheeft. Hij gaf zijn Zoon om ons te redden. Jezus willen we volgen. Zijn liefde drijft ons. De Bijbel wijst ons daarin de weg. Als geloofsgemeenschap staan we midden in deze tijd, en bieden we ruimte aan alle vragen die daarbij horen. Tegelijkertijd wortelen we in de gereformeerde traditie, waarin God zelf centraal staat. We zien verlangend uit naar de komst van Gods koninkrijk.

wat-wij-geloven-intro
doordeweeks-gemeenteleven-2

Doordeweeks gemeenteleven

Buiten die diensten om krijgt ons gemeenteleven op allerlei andere manieren vorm. Er zijn kinder- en tienerclubs (bekijk het overzicht hier), gemeentekringen, een seniorenkring, een literatuurkring, catechesegroepen. We organiseren gemeenteweekenden, Running Dinners, de vakantiebijbelweek, themakringen, inloopochtenden, een jaarlijkse high tea, en nog veel meer. Als onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort werken we veel samen met andere kerken en doen we mee met tal van Amersfoort-brede activiteiten.

Omzien naar elkaar en de ander

Met diaconale en pastorale activiteiten proberen we onze naasten nabij te zijn. Met Advent Talent bijvoorbeeld zetten we de vele talenten in onze gemeente in voor mensen die hulp nodig hebben. De Adventkerk is betrokken bij de Koffiebus, een laagdrempelige Amersfoortse activiteit die mensen met elkaar en met de kerk in contact kan brengen. We zijn betrokken bij schuldhulpverlening, we organiseren open maaltijden, en we hebben korte lijntjes met hulpverlenende instanties, zodat we kunnen bijspringen met diaconale hulp. Met pastorale zorg proberen we een luisterend oor te bieden voor wie dat nodig heeft. Ook vinden wij veiligheid in de kerk een belangrijk thema. Twee vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om vertrouwelijk mee te spreken.

omzien-naar-elkaar

Duurzaamheid

God heeft ons deze wereld gegeven. We geloven dat het onze opdracht is daar zuinig mee om te gaan. We stimuleren duurzame initiatieven, in het klein en in het groot. Het dak van ons kerkgebouw ligt vol met zonnepanelen, we organiseerden een reeks avonden over duurzaamheid en geloof en er is een appgroep waarin een grote groep gemeenteleden tips uitwisselen over een duurzaam leven.

duurzaamheid