Veilige Kerk gelanceerd

De Adventkerk vindt veiligheid in de kerk erg belangrijk, en neemt daarom een aantal concrete maatregelen.

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Daarom hebben we binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort een aantal zaken met elkaar afgesproken.

Kennismaking en aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. Afhankelijk van de functie van de vrijwilliger worden verdere vragen gesteld zoals waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode. Lees hier meer over vrijwilligerswerk en het onderschrijven van de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

Gedragscode en VOG

In de gedragscode staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Als je een taak op je neemt bespreken we deze gedragscode met je en we vragen je om te bevestigen dat je de code gelezen hebt en je eraan houdt. De gedragscode van de PGA vind je hier. Ondertekenen kan makkelijk op deze website https://pkn-amersfoort.nl/gedragscode/

Voor sommige functies moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden. Als dat van toepassing is, komt het aan de orde in het kennismakingsgesprek. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze wijkcontactpersoon Marieke Verkaik via mariekeverkaik@adventkerk.nl