Jaarverslag Diaconie 2023

Als diaconie zijn we dankbaar dat we het afgelopen jaar hebben kunnen omzien naar de ander ver weg en dichtbij. Niet alleen binnen de diaconie, maar ook daarbuiten wordt veel stille hulp geboden. Zo kan en mag iedereen een ‘barmhartige Samaritaan’ voor een ander zijn.
Met dit jaarverslag willen we u daarvan een bondige, maar goede indruk geven. Tenslotte zijn we
dankbaar dat we dit mooie werk ook in 2024 mogen voortzetten.

Ga naar het Jaarverslag 2023 van de Diaconie Adventkerk